اعضاي هيات علمي

آئین نامه‌ها

تاریخ

موضوع

97/11/09

 آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی، گرنت پژوهشی (جدید) 

97/07/08

شیوه نامه پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی (جدید)

97/04/23

آئین نامه پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه اعضای  هیات علمی (جدید) 

95/07/13

شیوه نامه پرداخت تشویقی جایزه در جشنواره بین المللی خوارزمی یا فارابی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه

95/07/13

دستور العمل استفاده از خدمات آزمایشگاهی -کارگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

95/02/05

هزینه های قابل استناد مربوط به ردیف تجهیزات وسایر هزینه های پژوهشی قرارداد اعتبار پژوهشی -گرنت

95/02/05

متمم شیوه نامه هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی

94/03/06

آیین نامه ایمنی، سلامت و بهداشت محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مصوبه هیات رئیسه

94/01/25

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر مصوب هیات رئیسه

93/04/24

آیین نامه پشتیبانی و تقویت قطب های علمی دانشگاه مصوب هیات رئیسه

93/02/09

شیوه نامه حمایت از زمینه های پزوهشی ویژه مصوب هیات رئیسه

93/01/19

آیین نامه آزمایشگاه های پژوهشی مصوب هیات رئیسه

92/10/04

آیین نامه برگزاری همایش های علمی مصوب هیات رئیسه
 

فرم‌ها

 تاریخ

 موضوع

97/07/08

 فرم  پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی(جدید)
  

94/06/04

فرم پیشنهاد اولیه طرح جامع پژوهشی پنج ساله اعضای هیئت علمی

93/11/14

فرم ارزیابی و نظارت پروژه های پژوهشی

93/11/14

فرم ارزیابی و نظارت پروژه های پژوهشی دانشگاه

93/01/19

word  فرم تاسیس آزمایشگاه پژوهشی دانشگاه

93/01/19

word  فرم ارزیابی آزمایشگاه پژوهشی دانشگاه مصوب 

93/01/19

فرم تاسیس آزمایشگاه پژوهشی مصوب هیات رئیسه

93/01/19

فرم ارزیابی آزمایشگاه پژوهشی مصوب هیات رئیسه


پژوهشگر نمونه

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/21
تعداد بازدید:
4029
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.