آزمایشگاه های دانشکده شیمی

لیست آزمایشگاه های دانشکده شیمی

گروه: شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه: جهانبخش قاسمی

 

پست الکترونیک:

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

معرفی:

لینک شاعا

گروه: شیمی معدنی

سرپرست آزمایشگاه: سعید رعیتی

 

پست الکترونیک: rayati@kntu.ac.ir

تلفن:

لینک شاعا

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

لینک شاعا

گروه: شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه: شهرام صیدی

 

پست الکترونیک: s.seidi@kntu.ac.ir

تلفن:

محل استقرار: تهران-خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم

 

معرفی:

لینک شاعا

 

 
 
 
Review:
1451
Date:
1399/02/29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.