آزمایشگاه های دانشکده مهندسی و علم مواد

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی و علم مواد

گروه آموزشی:شکل دادن فلزات

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مهرداد آقایی

پست الکترونیک:maghaei@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی و علم مواد

گروه آموزشی:شکل دادن فلزات

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر سیدمحمدحسین سیادتی

پست الکترونیک:siadati@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی و علم مواد

گروه آموزشی:شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عرفان صلاحی نژاد

پست الکترونیک:salahinejad@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی مکانیک

گروه آموزشی:تبدیل انرژی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر مجتبی حسین پور

پست الکترونیک:mo.hoseinpour@gmail.com

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ?

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی و علم مواد

گروه آموزشی:شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حمید خرسند

پست الکترونیک:hkhorsand@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی و علم مواد

گروه آموزشی:شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر رضا اسلامی فارسانی

پست الکترونیک:eslami@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

جزئیات آزمایشگاه:

دانشکده: مهندسی و علم مواد

گروه آموزشی:شکل دادن فلزات

نوع کارکرد: پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه:دکتر عباس منتظری هدش

پست الکترونیک:a_montazeri@kntu.ac.ir

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7

 

معرفی:

 

لینک آزمایشگاه

 

 

 
 
Review:
1064
Date:
1399/02/29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.