پسادکتری
پسادکتری
 
مراحل پذیرش طرح پسادکتری
 
  متقاضی طرح پسادکتری پس از مطالعه دقیق آئین‌نامه دوره‌های پسادکتری و واجد شرایط بودن مراحل زیر را انجام دهد:
 
    1. اخذ موافقت یکی از اساتید مربوطه جهت استاد میزبانی
    2. تهیه و تکمیل مدارک لازم
    3. ارسال درخواست از طرف استاد میزبان به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه از طریق سیستم فراگستر
    4. ارسال نامه معاونت پژوهشی دانشکده به معاون پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم فراگستر و هم چنین ارسال فیزیکی کلیه مدارک
    5. بررسی درخواست و مدارک ارسال شده توسط کارشناس مربوطه
    6. طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و شروع دوره پسادکتری در صورت تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
    7. پس از خاتمه طرح و احراز شرایط پایان دوره، درخواست خاتمه به همراه گزارش و خروجی های طرح از طرف استاد میزبان برای معاونت پژوهشی دانشکده ارسال می شود و پس از تایید در اختیار معاون            پژوهشی دانشگاه قرار می گیرد.
 
   کارشناس مسئول: سرکارخانم خاوریان " امور توسعه پژوهش"
   تلفن: 84064408 
1401/10/27
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.