سال 1398
پژوهشگران برگزیده دانشگاه

 

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی مکانیک

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI:

(4 مقاله Q1 و 1 مقاله Q3)

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده :2

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :36

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:3

تعداد اختراعات انجام شده:4

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی مکانیک

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI:14

(5 مقاله Q1 و 4 مقاله Q2)

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده: 2

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 4

تعداد مقالات همایش ها: 8

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی هوافضا

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI:5

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 2

طرح های پژوهشی:

طراحی ماهواره های زمین آهنگ

طراحی مفهومی ماهواره سنجشی پارس 1

طراحی و ساخت مدل مهندسی ماهواره مکعب ایرانی نصیر1

پژوهش، طراحی، پیاده سازی و آزمون زیر سیستم کنترل وضعیت میکرو ماهواره SSS-1 از پروژه بین المللی SSS اپسکو

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی عمران

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تألیف کتاب اصول مهندسی تصفیّة فاضلاب و طراحی تصفیّه‌خانه‌های فاضلاب‌های شهری و صنعتی (جلد اوّل و دوم)

تألیف کتاب اصول مهندسی تصفیه آب و طراحی تصفیه‌خانه‌های آب شرب و صنعت

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :شیمی

زمینه فناوری:

بنیان گذاروعضو هیأت مدیره :

«کیمیا پژوه درسا مستقر در مرکز فناوری نصیر»

اشتغال مستقیم بیش از 6 پرسنل در شرکت مذکور

طراحی و ساخت محصولات و خدمات فناورانه متعدد مورد نیاز صنایع کشور در زمینه مواد موثره دارویی

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده :مهندسی نقشه برداری

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

5تعداد مقالاتISI:

(2 مقاله Q1 و 1 مقاله Q2)

تعداد مقالات کنفرانس :3

استاد راهنما: دکتر نصرت اله گرانپایه

دانشکده :مهندسی برق

ترم: 5

معدل :19

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI6:

استاد راهنما: دکتر علی ادریسی

دانشکده :مهندسی عمران

ترم: 9

معدل :17.5

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI3:

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 2

استاد راهنما: دکتر مسعود عسگری

دانشکده :مهندسی مکانیک

ترم: 5

معدل :17.71

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالات1ISI:

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی: 2

استاد راهنما: دکتر فائزه رحمانی

دانشکده :فیزیک

ترم: 5

معدل :18.67

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1397

تعداد مقالاتISI:2

1399/09/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.