سال 1396
پژوهشگران برتر دانشگاه

 

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی برق

زمینه تحقیقاتی:

Microfluidic circuits

بویایی مصنوعی

نیمه هادی های پلی کریستال

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1395

تعداد مقالاتISI:

3مقاله Q1با ضریب تاثیر بالای 4

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده :2

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :36

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:3

تعداد اختراعات انجام شده:4

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی مکانیک

زمینه تحقیقاتی:

مکانیک حرارت و سیالات

جریان های چند فاز

نیمه هادی های پلی کریستال

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1395

تعداد مقالاتISI:10

3مقاله Q1با ضریب تاثیر بالای 4

تعداد مقالات علمی و پژوهشی :2

تعداد مقالات کنفرانس :5

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :101

تعداد مقالات کنفرانس:70

تعداد طرح های پژوهشی:11

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :مهندسی فزیک

زمینه تحقیقاتی:

تاثیر امواج اولتراسونیک بر سنتز مواد

اثر میدان مغناطیسی بر آب و گیاهان

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1395

عنوان شرکت دانش بنیان تاسیس شده :فناوری ایرانیان پژوهش نصیر

تولید محصولات :اولتراسونیک، هموژنایزر، پرس قرص ساز و ...

تعداد مقالاتISI:2

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :17

تعداد مقالات کنفرانس:36

تعداد اختراع های انجام شده:1

مرتبه علمی :استاد

دانشکده :ریاضی

زمینه تحقیقاتی:

آنالیزتابعی

آنالیزخطی و غیر خطی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1395

تدوین کتاب فضای متریک

تعداد مقالاتISI:3

تعداد طرح های پژوهشی :1

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :42

تعداد مقالات کنفرانس:25

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده :مهندسی و علم مواد

زمینه تحقیقاتی:

نانو کامپوزیت ها

نانو مکانیک محاسباتی

شبیه سازی دینامیک مولکولی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده در سال 1395

تعداد مقالاتISI:5مقاله Q1و Q2

تعداد مقالات کنفرانس :5

تعداد طرح های پژوهشی :1

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر :17

تعداد مقالات کنفرانس:12

1397/09/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.