سال 1394
پژوهشگران برتر دانشگاه

 

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی هوافضا

زمینه تحقیقاتی:

طراحی و ساخت شبیه سازهای سامانه های فضایی

طراحی سیستمی سامانه های فضایی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:23

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :31

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:131

تعداد کتب ترجمه شده:1

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:17

تعداد اختراعات:1

انجام 2طرح ملی

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :مهندسی برق

زمینه تحقیقاتی:

ادوات مخابرات نوری

مواد و اثرات نوری

فیبر نوری

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:58

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :3

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:40

تعداد کتب ترجمه شده:1

تعداد کتب چاپ شده:2

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:4

دبیر قطب علمی /مدیر اجرایی مجله بینالمللی اپتیک و فوتونیک /عضو هیأت تحریریه سه مجله

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده :ریاضی

زمینه تحقیقاتی:

روش های نقطه درونی

بهینه سازی محدب و مخروطی

بهینه سازی غیرخطی

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:29

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :9

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:30

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:4

کسب رتبه سوم هشتمین جشنواره خوارزمی /رئیس و عضو هیأت مؤسس مرکز پژوهشی

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده :مهندسی عمران

زمینه تحقیقاتی:

مدل سازی ریاضی سازه ها

ارتعاشات نانوساختارها

تئوری های پیشرفته الاستیسیته

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:66

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده :مهندسی عمران

زمینه تحقیقاتی:

مدل سازی ریاضی سازه ها

ارتعاشات نانوساختارها

تئوری های پیشرفته الاستیسیته

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:66

مرتبه علمی :دانشیار

دانشکده : مهندسی نقشه برداری

زمینه تحقیقاتی:

تعیین موقعیت و ناوبری

ژئودینامیک

GNSS-Remote Sensing

فعالیت های پژوهشی شاخص انجام شده تاکنون

تعداد مقالاتISI:15

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی :17

تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها:17

تعداد کتب چاپ شده/ ترجمه شده:3

تعداد طرح های پژوهشی انجام شده:8

طراحی و اجرای شبکه انتقال دقیق زمان /طراحی و اجرای سیستم نزدیک به آنی هشدار تغییر شکل پوسته زمین /طراحی هندسه فضایی سیستمهای تعیین موقعیت و ناوبری منطقهای

1395/09/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.