دانشجويان

آئین نامه‌ها

تاریخ

موضوع

98/11/28 

آئین نامه کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

97/12/15

شیوه نامه حمایت از پروژه های عملی و تجربی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (بازنگری شده) 

97/08/01 

آئین نامه حمایت از پژوهشگران پسادکتری(جدید)
 97/07/08شیوه نامه پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)

97/04/23

آئین نامه پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)
96/07/29
آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

96/06/21

شیوه نامه  حمایت از پروژه های عملی و تجربی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 96/05/03                               شیوه نامه پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی 

95/09/07

شیوه نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

95/02/29

شیوه نامه اجرایی شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنفرانس های داخلی و خارجی

95/02/29

شیوه نامه پرداخت حق الزحمه به پژوهشگران پسا دکتری از محل اعتبار ویژه پژوهشی -گرنت- اعضای هیات علمی

93/05/14

دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجرای طرح پژوهشی موضوع رساله دکتری پژوهش محور مصوب هیات رئیسه

93/11/28

آیین نامه دوره های پسا دکتری  مصوب هیات رئیسه

93/07/27

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

92/10/24

آیین نامه اعتبار ویژه پژوهانه ( Grant) مصوب هیات رئیسه

91/10/03

آیین نامه اعتبار ویژه پژوهانه 

90/01/21

آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی


 

فرم‌ها

تاریخ

موضوع

98/07/30

قرارداد حمایت از پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشجویان مرکز آموزشهای الکترونیکی

97/12/15 

فرم بازپرداخت هزینه پروژه های عملی و تجربی 
97/07/09  فرم پرداخت  تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(جدید) 
 
96/07/29 
 فرم  معرفی دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
 96/07/29پرسشنامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر 

96/05/03
 
فرم پرداخت  تشویقی به مقالات دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری 
96/05/08
فرم پرداخت اعتبار هسته پژوهشی 
 

95/10/07

فرم پژوهشگر برتر دانشجویی

95/09/07

فرم تقاضای پرداخت حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  

 95/09/07

فرم قرارداد حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 

95/09/07

فرم تقاضای پرداخت حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره دکتری  

 95/05/06

فرم قرارداد حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره دکتری  

95/02/29

فرم تقاضای بازدید دانشجویان از مراکز علمی- صنعتی  

94/10/02

فرم گزارش پیشرفت جهت دریافت قسط دوم پژوهانه

94/10/02

قرارداد طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

94/10/02

فرم تقاضای پرداخت دانشجویان دوره دکتری


فرم تقاضای پرداخت پژوهانه دفاعی دانشجویان دوره دکتری

94/10/02

فرم قرارداد طرح پژوهانه دفاعی دانشجویان دوره دکتری

93/11/28
93/11/28
 فرم متقاضی دوره های پسا دکتری مصوب هیات رئیسه

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/10
تعداد بازدید:
7125
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.