دانشجويان

تاریخ

آئین‌نامه‌ها

فرم‌ها

1399/07/08 آیین‌نامه دوره پسا دکتری (جدید)

  1399/05/07  شیوه‌نامه حمایت از پروژه‌های عملی و تجربی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)    فرم حمایت از پروژه‌های عملی و تجربی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)
 
  1398/11/19 آئین‌نامه پذیرش نخبه وظیفه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
   فرم پذیرش نخبه وظیفه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
       فرم تعهدنامه پذیرش نخبه وظیفه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
 1400/10/28  گراف نحوه پذیرش نخبه وظیفه در دانشگاه
   فرم قرارداد حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان مرکز آموزش های الکترونیک  https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/word.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/pdf.PNG

1398/02/3

آئین‌نامه کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

 

 فرم کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/word.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/pdf.PNG

1397/10/18

شیوه‌نامه حمایت از پروژه‌های عملی و تجربی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی


فرم حمایت از پروژه های عملی و تجربی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/word.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/pdf.PNG

1397/04/23

آئین‌نامه پرداخت تشویقی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)

 

فرم پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(جدید)

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1397/04/5

آئین نامه حمایت از پژوهشگران پسادکتری

 


https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1397/03/22

شیوه نامه پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)

 1396/07/23

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 

   فرم معرفی دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به معاونت پژوهشی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1396/07/23

 

 

پرسشنامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1396/06/14

شیوه نامه  حمایت از پروژه های عملی و تجربی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

فرم باز پرداخت هزینه پروژه های علمی و تجربی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1396/06/14

آیین‌نامه اجرایی حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   

1396/06/14

آیین‌نامه مالکیت فکری و تجاری‌سازی اختراع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
   

1396/05/3

شیوه نامه پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی 

 

فرم پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1395/09/7

 شیوه نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

فرم پرداخت اعتبار هسته پژوهشی

 

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

 1395/09/7     فرم تقاضای پرداخت حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  
 1395/09/7      فرم قرارداد حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 
 1395/09/7      فرم تقاضای پرداخت حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره دکتری  
 1395/09/7      فرم قرارداد حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره دکتری  

1395/2/29

شیوه نامه اجرایی شرکت دانشجویات تحصیلات تکمیلی در کنفرنس های داخلی و خارجی

 

 

 

1395/2/29

شیوه نامه پرداخت حق الزحمه به پژوهشگران پسا دکتری از محل اعتبار ویژه پژوهشی -گرنت- اعضای هیات علمی

 

 

 

1395/2/29

 

 

فرم تقاضای بازدید دانشجویان از مراکز علمی و صنعتی 

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم گزارش پیشرفت جهت دریافت قسط دوم پژوهانه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم قرارداد طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم تقاضای پرداخت پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم تقاضای پرداخت پژوهانه دفاعی دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم قرارداد طرح پژوهانه دفاعی دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1393/5/14

دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجرای طرح پژوهشی موضوع رساله دکتری پژوهش محور مصوب هیات رئیسه

 


 

1393/11/28

آیین نامه دوره های پسا دکتری مصوب هیات رئیسه

 

 فرم متقاضی دوره پسا دکتری مصوب هیات رئیسه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1393/11/28

 

 

فرم ارزیابی و نظرسنجی بازدیدهای دانشجویی از مراکز صنعتی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1393/7/27

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

   

 

 

1392/10/24

آیین نامه اعتبار ویژه پژوهانه ( Grant) مصوب هیات رئیسه

 

 

 

1390/1/21

 آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی      نمونه قرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان مرکز آموزش‌های الکترونیکی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/02
تعداد بازدید:
7171
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.