1393

                                        ليست پژوهشگران برگزيده دانشگاه در سال 1393

نام و نام خانوادگي

زمينه

دانشكده

تصوير

دكتر جمال زماني اشني

فعاليت هاي پژوهشي

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر حميد عبادي

فعاليت هاي پژوهشي

دانشكده مهندسي نقشه برداري

دكتر حميدرضا تقي راد

انتشارات علمي

دانشكده مهندسي برق

دكتر فرهنگ هنرور

آزمايشگاه

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر رمضانعلي صادق زاده

فعاليت هاي پژوهشي

دانشكده مهندسي برق

دكتر محمد شرعيات

انتشارات علمي

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر علي نحوي

طرح پژوهشي

دانشكده مهندسي مكانيك

دكتر اميرعباس نجفي

پژوهشگرجوان برگزيده

دانشكده مهندسي صنايع

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/31
تعداد بازدید:
943
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.