1394

                                     ليست پژوهشگران برگزيده دانشگاه در سال 1394

نام و نام خانوادگي

زمينه

دانشكده

تصوير

دكتر مهران ميرشمس

فعاليت‌هاي پژوهشي

دانشكده مهندسي هوافضا


دكتر نصرت الله گرانپايه

فعاليت‌هاي پژوهشي

دانشكده مهندسي برق


دكتر محمدرضا پيغامي

فعاليت‌هاي پژوهشي

دانشكده رياضي

دكتر كيوان كياني

انتشارات علمي

دانشكده مهندسي عمران

دكتر كيوان كياني

پژوهشگر جوان برگزيده

دانشكده مهندسي عمران

دكتر مسعود مشهدي حسينعلي

طرح پژوهشي

دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/24
تعداد بازدید:
1035
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.