1395

                                       ليست پژوهشگران برگزيده دانشگاه در سال 1395

نام و نام خانوادگي

زمينه

دانشكده

تصوير

دكتر محمدجواد ولدان زوج

فعاليت‌هاي پژوهشي

دانشكده مهندسي نقشه برداري


دكتر سعيد بلالايي

فعاليت‌هاي پژوهشي

دانشكده شيمي


دكتر حسين صيادي

انتشارات علمي

دانشكده مهندسي مكانيك


دكتر سيدآرش احمدي

طرح پژوهشي

دانشكده مهندسي برق


دكتر فائزه رحماني

پژوهشگر برگزيده جوان

دانشكده فيزيك


تاریخ به روز رسانی:
1396/04/21
تعداد بازدید:
1322
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.