بازديدهاي علمي و صنعتي

روند اجرايي بازديدهاي علمي- صنعتي

مقدمه

به منظور برقراري ارتباط مناسب و سازنده دانشگاه با صنعت و امكان بازديد از فعاليت­هاي اجرايي در صنعت، در جهت ارتقاء سطح كيفي پژوهشي و آموزشي فعاليت بازديدهاي علمي تعريف شده است. اعضاء محترم هيأت علمي به منظور تكميل مطالب ارائه شده در درس­هاي تئوري و عملي (مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) هماهنگي­ هاي لازم را جهت بازديد علمي دانشجويان در مقاطع مختلف از طرح­ها و پروژه­ هاي مختلف صنعتي و عمراني در حال بهره­ برداري و در حال ساخت و تجربيات دستگاه­ هاي اجرايي انجام مي ­دهند. بر اساس آمارهاي انجام شده سالانه حدود 50 بازديد علمي صنعتي صورت مي پذيرد. مهمترين مكان­ هاي بازديد كه در سال­هاي اخير انجام شده است شامل شركت ايران خودرو، كارخانجات گروه مپنا، كارخانه پارس خودرو، منطقه ويژه عسلويه، سد و نيروگاه­هاي مختلف، پژوهشگاه نيرو و شبكه مديريت برق ايران مي باشد.

 نحوه اجراي بازديدهاي علمي- صنعتي

در حال حاضر اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه بر اساس نياز دروس مصوب مي­ توانند اقدام به تكميل فرم تقاضاي بازديد به ترتيب زير عمل نمايند:

-           تكميل فرم تقاضاي بازديد (درخواست) توسط هيات علمي به عنوان سرپرست بازديد علمي

-          تاييد درخواست توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشكده و ارسال آن به مديريت امور توسعه پژوهش دانشگاه از طريق سيستم سيدا

-          بررسي درخواست توسط مديريت امور توسعه پژوهش دانشگاه و ارجاع آن به مديريت امور اداري دانشگاه

         -         تعيين و هماهنگي وسيله اياب و ذهاب توسط مديريت امور اداري دانشگاه (براساس تعداد دانشجويان، محل و مدت زمان بازديد،نوع وسيله اياب و ذهاب تعيين مي گردد.)

-         تكميل فرم تقاضاي بازديد توسط عضو هيأت علمي در سيستم گلستان (بعد از انجام بازديد)

نحوه اجراي دريافت تشويقي

در اين راستا معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه به منظور تشويق اعضاء محترم هيأت علمي دانشگاه در جهت برگزاري بيشتر بازديدهاي علمي، اقدام به تعريف 2 امتياز گرنت بابت انجام هر بازديد علمي نموده است. در اين خصوص اعضاء محترم هيات علمي بايستي مشخصات بازديد انجام شده به همراه اسكن فرم تقاضاي بازديد را در سيستم گلستان پژوهشي وارد نمايند.

 توصيه هاي لازم براي برگزاري بازديدهاي علمي

-          درخواست انجام بازديد 15روز قبل از زمان بازديد باشد.

-         رعايت نكات ايمني در حين بازديد و رعايت كليه مقررات دانشگاه الزامي است.

-         فرم تقاضا به صورت كامل تكميل ­شود.

-        حركت وسايل نقليه مشروط به حضور سرپرست بازديد مي­باشد.

-         در صورت انصراف از بازديد، حداقل 48 ساعت قبل از ساعت حركت بايستي موضوع به امور توسعه پژوهش دانشگاه اطلاع رساني شود.

-         هماهنگي با صنعت به منظور اخذ موافقت از برگزاري بازديد علمي، بايستي هماهنگي لازم با صنعت توسط معاون پژوهشي دانشكده يا مدير گروه تخصصي انجام شود.

 

 لينك فرم بازديدهاي علمي- صنعتي

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/20
تعداد بازدید:
1103
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.