همكاران مديريت و وظايف

نام و نام خانوادگي

شرح وظايف

ايميل و شماره تماس

خانم زهره نوري

- امور اجرايي مربوط به واحدهاي پژوهشي مصوب و در حال تأسيس دانشگاه شامل پژوهشكده­ ها، مراكز پژوهشي و گروه­ هاي پژوهشي

- امور اجرايي مربوط به قطب­ هاي علمي مصوب و در حال تأسيس دانشگاه

- امور اجرايي مربوط به مديريت سامانه پژوهشي دانشگاه

- امور اجرايي مربوط به قراردادهاي اعتبار ويژه اعضاي هيات علمي (Grant) دانشگاه

- امور مرتبط با قراردادهاي بنياد ملي نخبگان

- امور مربوط به انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

- امور اجرايي مربوط به حضور در جشنواره ­هاي ملي و بين­ المللي،  برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش و جشن پژوهش

-  بررسي و تدوين آئين نامه­ هاي پژوهشي

- تهيه و نظارت بر آمار و اطلاعات پژوهشي دانشگاه

- همكاري در برنامه ريزي اعتبار و بودجه امور توسعه پژوهش دانشگاه

 88795912-13

 

rairono(at-sign) kntu.ac.ir 

خانم شبنم صديقي

- امور مربوط به تأسيس، تمديد، تجهيز و ثبت نرم­ افزاري آزمايشگاه­ هاي پژوهشي دانشگاه

- امور مربوط به آزمايشگاه مركزي دانشگاه

- مديريت سامانه يكپارچه ­سازي تجهيزات آزمايشگاهي

- ايمني آزمايشگاه ­ها (HSE)

- امور مربوط به تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه

- امور مربوط به انعقاد تفاهم ­نامه­ هاي پژوهشي دانشگاه

- امور مرتبط با قراردادهاي اعتبار پژوهشي صنعتي با كارفرمايان خارج از دانشگاه

- بررسي و تدوين آئين نامه­ هاي پژوهشي

- تهيه و نظارت بر آمار و اطلاعات پژوهشي دانشگاه

- همكاري در برنامه ريزي اعتبار و بودجه امور توسعه پژوهش  دانشگاه  

88795912-13

rairose(at-sign) kntu.ac.ir 

خانم زهرا خاوريان

- امور مربوط به نشست­ ها و بازديدهاي علمي و صنعتي

- امور مربوط به پژوهشگران پسادكتري

- قراردادهاي پژوهانه دانشجويان دكتري

- امور مربوط به قراردادهاي مرتبط با حمايت از پايان ­نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري

- بررسي و تدوين آئين­ نامه­ هاي پژوهشي

- تهيه و نظارت بر آمار و اطلاعات پژوهشي دانشگاه

- همكاري در برنامه ريزي اعتبار و بودجه امور توسعه پژوهش دانشگاه 

 88795912-13


rairokha(at-sign) kntu.ac.ir 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/26
تعداد بازدید:
2103
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.