معرفي

مديريت امور توسعه پژوهشي دانشگاه فضايي مناسب براي تبيين سياست‌هاي راهبردي در زمينه پژوهش و ايجاد بستري مناسب جهت شناسايي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه در امر تحقيقات و پژوهش و تبديل آنها به فعل به جهت رفع نيازهاي بخش صنعت و گسترش مرزهاي علم توأم با آموزش و نيز تشويق و حمايت پژوهشگران دانشگاه شامل اعضاي هيأت علمي و دانشجويان است. راه‌ اندازي و گسترش آزمايشگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي، دسترسي آسان محققان دانشـگاه به تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي موجود در آزمايشگاه‌هاي دانشگاه، به‌روزرساني، حفظ و نگهداري آنها، ايمني آزمايشگاه‌ها و رشد و توسعه گروه‌ها، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌ها و تأسيس پژوهشگاه جهت تمركز و ايجاد مشاركت در فعاليت‌هاي پژوهشي مختلف دانشگاه از موارد مهم ديگر در اين خصوص است.

با توجه به تصويب ساختارمديريتي دانشگاه، مديريت امور توسعه پژوهش دانشگاه در بهمن ماه سال 1394 آغاز به فعاليت كرد. برخي امور مرتبط با شرح وظايف اين مديريت كه در شرح وظايف به تفكيك آمده است، در گذشته توسط مديريت امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه صورت مي‌گرفته است.

تاریخ به روز رسانی:
1396/03/28
تعداد بازدید:
1946
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.