شيوه نامه هسته پژوهشي دانشجويي
    در راستاي تمهيدات لازم براي مشاركت دانشجويان در انجام فعاليت هاي پژوهشي گروه محور، فراهم نمودن زمينه مشاركت دانشجويان خالق و نخبه در عرصه پژوهش و فناوري در حوزههاي تخصصي و همچنين اخذ تسهيلات دانشجويان نخبه دانشگاه از بنياد ملي نخبگان، شيوه نامه تشكيل هسته هاي پژوهشي دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تدوين و تصويب شده است.
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/20
تعداد بازدید:
1327
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.