دانشكده مهندسي نقشه برداري

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1391

دكتر صاحبي

طبقه بندي تصاوير ماهواره اي

2

1394

دكتر طالعي

تصميم سازي مكاني و شهر هوشمند

3

1395

دكتر ملك

سيستم اطلاعات مكاني فراگير و همراه

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/12
تعداد بازدید:
1217
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.