آزمايشگاه هاي دانشكده مهندسي عمران

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1382

سعيدرضا صباغ يزدي

كاربرد روش هاي عددي براي محاسبات پر بازده

2

1393

سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

پايلوت آب و فاضلاب و ميكرو بيولوژي آب و فاضلاب

3

1393

سيداميرالدين صدر نژاد

ديناميك خاك و محيط متخلخل نفت و گاز

4

1393

سعيدرضا صباغ يزدي

اندر كنش باد و سازه

5

1394

مصطفي زين الديني

اندازه گيري ميداني رفتار سازه ها

6

1394

رضا كرمي محمدي

شبيه سازي تركيبي مجازي

7

1395

حسن قاسم زاده

مدل سازي مخازن

8

1395

سيدناصر مقدس تفرشي

مدل هاي فيزيكي در مهندسي ژئوتكنيك

9

1394

بهروز عسگريان

پايش سلامتي سازه ها


تاریخ به روز رسانی:
1396/04/12
تعداد بازدید:
1341
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.