آزمايشگاه هاي دانشكده مهندسي برق

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1394

دكتر حسين بابايي

خواص الكترونيكي مواد

2

1384

دكتر رئيسي

ابر رسانايي

3

1379

دكتر صالحي

قطعات نيمه هادي VLSI

4

1391

دكتر نديمي

مركز محاسبات ميكرو نانو الكترونيك

5

1389

دكتر سوداگر

مدارها و سيستم هاي مجتمع

6

1389

دكتر آسماني

سيگنال ها و سيستم هاي الكترونيكي

7

1391

دكتر احسانيان مفرد

مدارات فركانس بالا

8

1389

دكتر شمسي

مدارهاي ميكروالكترونيك

9

1394

دكتر اكبري برومند

الكترونيك ارگانيكي

10

1394

دكتر حسيني نژاد محبتي

Virtual- Hardware Description Language-VHDL

11

1394

دكتر محامد پور

مخابرات پهن و پردازش سيگنال

12

1388

دكتر اردبيلي پور

سيستم هاي طيف گسترده

13

1382

دكتر احمديان عطاري

شناسه و رمز و آزمايشگاه تشخيص ارزيابي امنيت سخت افزاري ماژول هاي رمز نگاري

14

1387

دكتر محامد پور

پردازش سيگنال هاي ديجيتالDSP

15

1390

دكتر خالقي

سنجش كيفيت ترمينال هاي بدون سيم

16

1389

دكتر صادق زاده شيخان

فناوري هاي نوين راداري

17

1378

دكتر نصرت الله گرانپايه

مخابرات نوري

18

1381

دكتراحمدي و دكتر ميرزاحسيني

سيستم هاي مخابراتي

19

1394

دكتر توكلي بينا

كنترل توان راكتيو و ادوات FACTS

20

1382

دكتر رادان

الكترونيك قدرت

21

1383

دكتر اردبيلي و دكتر عباس زاده

محركه هاي الكتريكي

22

1383

دكتر بطحايي

سيستم هاي قدرت و پيل سوختي و BPLC

23

1394

دكتر گلكار و دكتر مقدس

مديريت انرژي و سيستم هاي توزيع

24

1381

دكتر اكبري ازيراني و دكتر شكري كجوري

عايق ها و فشار قوي

25

1383

دكتر شكري كجوري

ماشين‌هاي مخصوص

26

1389

دكتر علياري شوره دلي

تشخيص و شناسايي خطا

27

1376

دكتر تقي راد

كنترل صنعتي

28

1386

دكتر فاتحي

اتوماسيون پيشرفته

29

1392

دكتر تحسيري

مهندسي سيستم ها و مطالعات شناخت

30

1384

دكتر خاكي صديق

سيستم هاي كنترل پيشرفته

31

1380

دكتر تقي راد

ربايتك

32

1389

دكتر خالوزاده

مدل سازي وشناسايي سيستم ها

33

1379

دكتر تشنه لب

سيستم هاي هوشمند

34

1379

دكتر ابريشمي مقدم

مهندسي پزشكي

35

1389

دكتر جعفري

اندازه گيري بيومديكال

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/12
تعداد بازدید:
2531
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.