آزمايشگاه هاي دانشكده مهندسي مكانيك

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1384

دكتر علي اشرفي زاده

طراحي و ساخت سامانه هاي بهينه آيروترموديناميكي

2

1382

دكتر سيدعلي جزايري

توليد هم زمان گرما و برق CHP

3

1381

دكتر علي اصغر جعفري

ارتعاشات و ديناميك

4

1382

دكتر سيد محمدرضا خليلي

كامپوزيت

5

1383

دكتر اميررضا شاهاني

مكانيك شكست

6

1383

دكتر جمال زماني اشني

مكانيك انفجار و شكل دهي نوين

7

1384

دكتر علي شكوه فر

مواد پيشرفته و نانو تكنولوژي

8

1381

دكتر مهرزاد شمس

جريان هاي چند فاز و محترق

9

1384

دكتر مسعود ضيابشرحق

توربو ماشين

10

1383

دكتر مهدي ظهور

مجازي سيستم هاي طراحي و ساخت

11

1383

دكتر مجيد عميد پور

انتگراسيون انرژي و فرآيند

12

1383

دكتر علي غفاري

كنترل

13

1384

دكتر رحمت الله قاجار

خواص مكانيكي مواد

14

1384

دكتر مجيد قاسمي

پيل سوختي

15

1384

دكتر مجيد قريشي

ماشين كاري هاي مخصوص

16

1383

دكتر سيدعلي اكبر موسويان

روباتيك

17

1384

دكتر علي نحوي

واقعيت مجازي

18

1381

دكتر فرهنگ هنرور

تست هاي غير مخرب

19

1381

دكتر مهرداد وحدتي

ساخت و توليد

20

1390

دكتر حسين صيادي

بهينه سازي تاسيسات انرژي

21

1385

دكتر مسعود ضيابشرحق

پديده هاي انتقال در محيط متخلل

22

1394

دكتر شهرام آزادي

سيستم هاي نوين در خودرو

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/12
تعداد بازدید:
1976
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.