گروه‌های پژوهشی

دانشکده: مهندسی برق

سرپرست: دکتر علیرضا فاتحی

پست الکترونیک: fatehi@kntu.ac.ir

معرفی:

لینک گروه پژوهشی

دانشکده: شیمی

سرپرست: دکتر محمد قاسم مهجانی

پست الکترونیک: mahjani@kntu.ac.ir

معرفی:

لینک گروه پژوهشی

 

دانشکده: مهندسی مکانیک

سرپرست: دکتر علی اشرفی زاده

پست الکترونیک: ashrafizadeh@kntu.ac.ir

معرفی:

لینک گروه پژوهشی

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/25
تعداد بازدید:
4946
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.