دانشجويان

تاریخ

آئین‌نامه‌ها

فرم‌ها


  1401/09/15  شیوه‌نامه حمایت از پروژه‌های عملی و تجربی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)  فرم حمایت از پروژه‌های عملی و تجربی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)
 
1401/08/24 آیین‌نامه دوره پسا دکتری (جدید) مدارک مورد نیاز برای درخواست طرح پسا دکتری
 فرم قرارداد حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان مرکز آموزش های الکترونیک  https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/word.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/pdf.PNG

1398/02/3

آئین‌نامه کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

 

 فرم کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/word.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/picture/pdf.PNG


1397/04/23

آئین‌نامه پرداخت تشویقی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)

 

فرم پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(جدید)

 https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1397/04/5

آئین نامه حمایت از پژوهشگران پسادکتری

 


https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1397/03/22

شیوه نامه پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (جدید)

 1396/07/23

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 

   فرم معرفی دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به معاونت پژوهشی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG

1396/07/23

 

 

پرسشنامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNG 


 

1396/06/14

آیین‌نامه اجرایی حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی      

1396/06/14

آیین‌نامه مالکیت فکری و تجاری‌سازی اختراع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
     

1396/05/3

شیوه نامه پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی 

 

فرم پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1395/09/7

 شیوه نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

فرم پرداخت اعتبار هسته پژوهشی

 

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

 1395/09/7     فرم تقاضای پرداخت حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  
 1395/09/7      فرم قرارداد حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 
 1395/09/7      فرم تقاضای پرداخت حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره دکتری  
 1395/09/7      فرم قرارداد حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان دوره دکتری  

1395/2/29

شیوه نامه اجرایی شرکت دانشجویات تحصیلات تکمیلی در کنفرنس های داخلی و خارجی

 

 

 

1395/2/29

شیوه نامه پرداخت حق الزحمه به پژوهشگران پسا دکتری از محل اعتبار ویژه پژوهشی -گرنت- اعضای هیات علمی

 

 

 

1395/2/29

 

 

فرم تقاضای بازدید دانشجویان از مراکز علمی و صنعتی 

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم گزارش پیشرفت جهت دریافت قسط دوم پژوهانه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم قرارداد طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم تقاضای پرداخت پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم تقاضای پرداخت پژوهانه دفاعی دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1394/10/2

 

 

فرم قرارداد طرح پژوهانه دفاعی دانشجویان دوره دکتری

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1393/5/14

دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجرای طرح پژوهشی موضوع رساله دکتری پژوهش محور مصوب هیات رئیسه

 


 

1393/11/28

آیین نامه دوره های پسا دکتری مصوب هیات رئیسه

 

 فرم متقاضی دوره پسا دکتری مصوب هیات رئیسه

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1393/11/28

 

 

فرم ارزیابی و نظرسنجی بازدیدهای دانشجویی از مراکز صنعتی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/pdf.PNGhttps://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG 

1393/7/27

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

   

 

 

1392/10/24

آیین نامه اعتبار ویژه پژوهانه ( Grant) مصوب هیات رئیسه

 

 

 

1390/1/21

 آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی      نمونه قرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان مرکز آموزش‌های الکترونیکی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub221/word.PNG

تاریخ به روز رسانی:
1401/10/27
تعداد بازدید:
2774
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.