در شوراي پژوهشي دانشگاه از دانشجويان برتر دانشگاه تقدير به عمل آمد

كليه مدارك دانشجويان برتر دانشگاه توسط هيأت داوري بررسي و پنج نفر از بهترين ها به عنوان دانشجوي پژوهشگر برتر انتخاب شدند

و  در شوراي پژوهشي دانشگاه از آنها تقدير شد. 
 
اسامي دانشجويان برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع

رشته

دانشكده

پژوهشگر برتر

1

آقاي  حامد خسروي

دكتري

مواد

مهندسي و علم مواد

اول

2

آقاي علي احمديان

دكتري

برق

مهندسي برق

دوم

3

آقاي مير رضا غفاري رزين

دكتري

نقشه برداري

مهندسي نقشه برداري

دوم

4

خانم عاطفه دارايي

كارشناسي ارشد

صنايع

مهندسي صنايع

اول

5

آقاي اردشير مفتخري

كارشناسي ارشد

مكانيك

مهندسي مكانيك

دوم

تعداد بازدید:
367
تاریخ:
1396/02/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.