برگزاري دوره آموزشي ايمني و بهداشت حرفه اي 95/10/9
برگزاري كلاس ايمني و بهداشت حرفه اي عمومي

اولين دوره كلاس استقرار و آموزش ايمني، بهداشت و محيط زيست تحت عنوان ايمني و بهداشت حرفه اي عمومي در آزمايشگاه هاي دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ  95/10/9 در محل دانشكده مهندسي مكانيك برگزار شد. در اين كلاس آموزشي كارشناسان آزمايشگاه هاي دانشكده هاي مهندسي مكانيك، فيزيك، صنايع، مهندسي علم مواد، شركت نمودند. 

تعداد بازدید:
105
تاریخ:
1395/11/09
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.