دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۱۰
 

 

پژوهشكده هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 

نام واحد تحقيقاتي

نام موسس

نوع مجوز

تاريخ مجوزاصولي

تاريخ مجوزقطعي

اسامي گروه‌ها

توضيحات

پژوهشكده سنجش از دور

دكتر محمودرضا صاحبي

اصولي

86/06/24

 

1- كاربردهاي سنجش از دور 2- مديريت و فناوري 3- طراحي سيستم


پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات

دكتر علي احمدي

اصولي

88/12/08

 

1- سيستمهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
2- شبكه و امنيت اطلاعات 3- تجهيزات فناوري اطلاعات


پژوهشكده مهندسي سامانه هاي نيرو و پيشرانش

دكتركريمي مزرعه شاهي

اصولي

90/0912

 

1- نيرو و پيشرانش 2- طراحي مهندسي 3- مهندسي سيستم


پژوهشكده طراحي سامانه هاي فضايي

دكتر جعفر روشني يان

قطعي

--

92/05/20

1-گروه پژوهشي­طراحي ماهواره بر

2- گروه پژوهشي طراحي سامانه هاي ايستگاه زميني پرتاب

3-گروه پژوهشي بهينه سازي سامانه هاي فضايي

تبديل گروه به پژوهشكده

پژوهشكده پپتيد
دكتر سعيد بلالايي
قطعي
   92/12/13
 1-سنتز پپتيده
2-بيوكاناليست ها و پپتيدهاي طبيعي
3-نانوپپتيدها 
 تبديل مركز پژوهشي شيمي پپتيد

 

1395/12/11 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.