دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۱۰
 
قطب هاي علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 

رديف

عنوان قطب

مديرقطب

دانشكده

وضعيت قطب

1

رباتيك و كنترل

دكتر سيد علي اكبر موسويان

مكانيك

موافقت اصولي
و تاييد شوراي قطب

2

كنترل صنعتي

دكترحميد خالو زاده

برق

موافقت اصولي
و تاييد شوراي قطب

 

3

محاسبه و مشخصه يابي افزاره ها وزير سيسيتمهايالكترومغناطيسي

دكترنصرت ا... گرانپايه

برق

موافقت اصولي
و تاييد شوراي قطب

 

4

طراحي و شبيه سازي سامانه هاي فضايي

دكتر مسعود ميرزايي

هوا فضا

موافقت اصولي
و تاييد شوراي قطب

 

5

فناوري اطلاعات مكاني

دكترمحمد سعدي مسگري

نقشه برداري

موافقت اصولي
و تاييد شوراي قطب

 

1395/10/12 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.