برگزاري كلاس ايمني و بهداشت حرفه اي عمومي95/9/4

اولين دوره كلاس استقرار و آموزش ايمني، بهداشت و محيط زيست تحت عنوان ايمني و بهداشت حرفه اي عمومي در آزمايشگاه هاي دانشگاه در روزا پنج شنبه مورخ  95/9/4 در محل دانشكده مهندسي برق برگزار شد. در اين كلاس آموزشي كارشناسان آزمايشگاه هاي دانشكده هاي مهندسي برق، عمران، نقشه برداري، كامپيوتر، هوافضا، شيمي و رياضي شركت نمودند. مطالب ارائه شده دراين كلاس در فايل الحاقي قابل مشاهده مي باشد. لازم به توضييح است كه دومين دوره كلاس آموزشي در تاريخ 95/10/9 در محل دانشكده مهندسي مكانيك با حضور كارشناسان آزمايشگاه هاي دانشكده مهندسي مكانيك، صنايع، مهندسي علم مواد و فيزيك برگزار مي گردد.

 

تعداد بازدید:
55
تاریخ:
1395/09/13
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.