اعضاي هيات علمي

آئين نامه‌ها

تاريخ

موضوع

 96/03/23شيوه نامه پرداخت تشويقي به اعضاي هيات علمي نويسندگان مقالات ISI با ضريب تاثير بالا

95/07/13

شيوه نامه پرداخت تشويقي جايزه در جشنواره بين المللي خوارزمي يا فارابي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

95/07/13

دستور العمل استفاده از خدمات آزمايشگاهي -كارگاهي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

95/02/05

هزينه هاي قابل استناد مربوط به رديف تجهيزات وساير هزينه هاي پژوهشي قرارداد اعتبار پژوهشي -گرنت

95/02/05

متمم شيوه نامه هزينه كرد اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيات علمي

94/04/07

آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي مصوبه شوراي پژوهشي مورخ 94/4/7

94/03/06

آيين نامه ايمني، سلامت و بهداشت محيط زيست دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مصوبه هيات رئيسه

94/01/25

آيين نامه انتخاب پژوهشگر برتر مصوب هيات رئيسه

93/04/24

آيين نامه پشتيباني و تقويت قطب هاي علمي دانشگاه مصوب هيات رئيسه

93/02/09

شيوه نامه حمايت از زمينه هاي پزوهشي ويژه مصوب هيات رئيسه

93/01/19

آيين نامه آزمايشگاه هاي پژوهشي مصوب هيات رئيسه

92/10/24

آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي (گرنت) مصوب هيات رئيسه

92/10/04

آيين نامه برگزاري همايش هاي علمي مصوب هيات رئيسه

88/09/24

آيين نامه تاسيس و اداره آزمايشگاه هاي پژوهشي

89/07/13

آيين نامه انتخاب پژوهشگر نمونه دانشگاه

89/05/17

آيين نامه نظام ايجاد بهره برداري از شبكه آزمايشگاهي علمي


 

فرم‌ها

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/05/04
تعداد بازدید:
227
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.