همكاران مديريت و وظايف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

ایمیل و شماره تماس

خانم زهره نوری

امور اجرایی مربوط به گروه­های پژوهشی، مراکز پژوهشی، پژوهشکده­ها و پژوهشگاه

امور اجرایی مربوط به قطب­ های علمی مصوب و در حال تأسیس دانشگاه

مدیریت امور مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه

امور مربوط به تأسیس، تمدید، تجهیز و ثبت نرم­افزاری آزمایشگاه­ های پژوهشی دانشگاه

امور مربوط به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

ایمنی آزمایشگاه ­ها (HSE)

مدیریت سامانه یکپارچه ­سازی تجهیزات آزمایشگاهی(بیت)

امور مرتبط با قراردادهای بنیاد ملی نخبگان

بررسی و تدوین آئین نامه­ های پژوهشی

تهیه و نظارت بر آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاه

اعتبار و بودجه پژوهشی دانشگاه

 88795912

rairono(at-sign) kntu.ac.ir 

خانم مهرنوش محمدی

امور مربوط به انعقاد تفاهم ­نامه­ های پژوهشی دانشگاه

مدیریت سامانه پژوهشی دانشگاه

قراردادهای اعتبار ویژه اعضای هیات علمی (Grant) دانشگاه

امور مرتبط با قراردادهای اعتبار پژوهشی صنعتی با کارفرمایان خارج از دانشگاه

امور مربوط به انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

بررسی و تدوین آئین­ نامه ­های پژوهشی

تهیه و نظارت بر آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاه

اعتبار و بودجه پژوهشی دانشگاه

 88795912

(rairomo(at-sign
kntu.ac.ir 

خانم انسیه آقائی

امور مربوط به پژوهشگران پسادکتری

قراردادهای پژوهانه دانشجویان دکتری

امور مربوط به قراردادهای مرتبط با حمایت از پایان ­نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

امور مربوط به نشست­ها و بازدیدهای علمی و صنعتی

بررسی و تدوین آئین­ نامه­ های پژوهشی

تهیه و نظارت بر آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاه

اعتبار و بودجه پژوهشی دانشگاه

 88795912-13

(rairoag(at-sign
kntu.ac.ir 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/04/13
تعداد بازدید:
204
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.