مدير امور توسعه پژوهش
نام و نام خانوادگي: دكتر محمد كريمي
mkarimi@kntu.ac.ir
مسئول دفتر: خانم الهه فرزامي سپهر
شماره تماس: 3-88795912
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/24
تعداد بازدید:
1986
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.