درباره ما
مدیریت امور توسعه پژوهشی دانشگاه فضایی مناسب برای تبیین سیاست¬های راهبردی در زمینه پژوهش و ایجاد بستری مناسب جهت شناسایی پتانسیل¬ها و ظرفیت¬های بالقوه در امر تحقیقات و پژوهش و تبدیل آنها به فعل به جهت رفع نیازهای بخش صنعت و گسترش مرزهای علم توأم با آموزش و نیز تشویق و حمایت پژوهشگران دانشگاه شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان است. راه¬اندازی و گسترش آزمایشگاه¬های آموزشی و پژوهشی، دسترسی آسان محققان دانشـگاه به تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه¬های دانشگاه، به¬روزرسانی، حفظ و نگهداری آنها، ایمنی آزمایشگاه¬ها و رشد و توسعه گروه¬ها، مراکز پژوهشی و پژوهشکده¬ها و تأسیس پژوهشگاه جهت تمرکز و ایجاد مشارکت در فعالیت¬های پژوهشی مختلف دانشگاه از موارد مهم دیگر در این خصوص است.
      با توجه به تصویب ساختارمدیریتی دانشگاه، مدیریت امور توسعه پژوهش دانشگاه در بهمن ماه سال 1394 آغاز به فعالیت کرد. برخی امور مرتبط با شرح وظایف این مدیریت که در شرح وظایف به تفکیک آمده است، در گذشته توسط مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه صورت می¬گرفته است.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/03/19
تعداد بازدید:
149
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.