آزمايشگاه هاي دانشكده مهندسي برق

دانشكده مهندسي برق-گروه الكترونيك

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1364

دكتر حسين بابائي

مهندس معتمدي

آزمايشگاه خواص و مواد

2

1381

دكتر رئيسي

آزمايشگاه لايه نازك

3

1379

دكتر اكبري برومند

(دكتر صالحي)

آزمايشگاه قطعات نيمه هادي VLSI

4

1389

دكتر اكبري برومند

آزمايشگاه ادوات نيمه رسانا

5

1382

مهندس حسيني‌نژاد

آزمايشگاه FPGA (آموزشي تحقيقاتي)

6

1387

دكتر سوداگر

آزمايشگاه مدارها و سيستم­هاي مجتمع

7

1387

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك

8

1388

دكتر آسماني

آزمايشگاه سيگنالها و سيستم هاي الكترونيكي

9

1390

دكتر مهدي احسانيان

آزمايشگاه مدارات فركانس بالا

10

1390

دكتر فرهاد اكبري برومند

آزمايشگاه ادوات نوري و پرتوها

11

1384

دكتر رييسي

آزمايشگاه ابررسانايي

12

1391

دكتر ابراهيم نديمي

آزمايشگاه پژوهشي مركز محاسبات ميكروالكترونيك

13

در حال تاسيس

دكتر نگين معنوي زاده

آز نانو ساختارها

14

در حال تاسيس

دكتر سميه چماني

آز الكترومغناطيس ( حوزه زمان)

دانشكده مهندسي برق-گروه قدرت

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1385

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و كيفيت توان (1)

2

1385

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و كيفيت توان (2)

3

1382

دكتر رادان

آزمايشگاه الكترونيك قدرت

4

1383

دكتر اردبيلي

دكتر عباس زاده

آزمايشگاه ماشين و محركه­ هاي الكتريكي

5

1365

دكتر بطحايي

آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC

6

1389

دكتر تفرشي

دكتر گلكار

آزمايشگاه مديريت سيستم­هاي انرژي و توزيع

7

1381

دكتر اكبري

آزمايشگاه عايق­ها و فشار قوي

8

1380

دكتر شكري

آزمايشگاه ماشين­هاي مخصوص

9

1385

دكتر گلكار

آزمايشگاه رله و حفاظت

10

در حال تاسيس

دكتر تورج امرايي

آز امنيت سيستم هاي قدرت

دانشكده مهندسي برق-گروه كنترل

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1384

دكتر نوبري

آزمايشگاه آموزشي - پژوهشي كنترل كامپيوتري

2

1376

دكتر تقي راد

آزمايشگاه كنترل صنعتي

3

1382

دكتر فاتحي

آزمايشگاه اتوماسيون پيشرفته

4

1384

دكتر خاكي صديق

آزمايشگاه سيستم­هاي كنترل پيشرفته

5

1380

دكتر تقي راد

آزمايشگاه روباتيك

6

1378

دكتر تشنه لب

آزمايشگاه سيستم­هاي هوشمند

7

1384

دكتر حميد خالوزاده

آزمايشگاه مدلسازي و شناسائي سيستم­ها

  دانشكده مهندسي برق-گروه مخابرات

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1382

دكتر احمديان

آزمايشگاه شناسه و رمز و آزمايشگاه تشخيص ارزيابي امنيت سخت افزاري ماژول­هاي رمز نگاري

2

1384

دكتر اردبيلي پور

آزمايشگاه سيستم­هاي طيف گسترده

3

1376

دكتر محامدپور

آز پردازش سيگنالهاي ديجيتال DSP

4

1387

دكتر ابريشميان

آزمايشگاه آموزشي تحقيقاتي شبيه سازي الكترومغناطيس

5

1387

دكتر موسوي­نيا

آزمايشگاه تست شرايط محيطي

6

1389

دكتر علي خالقي

آزمايشگاه سنجش كيفيت ترمينالهاي بدون سيم

7

1390

دكتر صادق زاده

آزمايشگاه تحقيقاتي رادار

8

1378

دكتر گرانپايه

آزمايشگاه مخابرات نوري

9

1390

دكتر آرش احمدي

مهندس داوود ميرزاحسيني

آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي (موقت)

10

در حال تاسيس

محمد علي سبط

آز جنگال

11

در حال تاسيس

بهاره اخباري

آز نظريه اطلاعات و امنيت مخابراتي

دانشكده مهندسي برق-گروه مهندسي پزشكي

رديف

تاريخ شروع به كار

سرپرست

نام آزمايشگاه

1

1379

دكتر ابريشمي مقدم

آزمايشگاه مهندسي پزشكي

2

1382

دكتر جعفري

آزمايشگاه اندازه­ گيري بيومديكال

3

1381

مدير گروه مهندسي پزشكي

آزمايشگاه اندام هاي مصنوعي بيوالكتريك

4

در حال تاسيس

آقاي منصور ولي

آقاي بابك ناصر شريف

آز پردازش صوت

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/04
تعداد بازدید:
191
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.